پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

مطالب دیگر:
📌طرح اسکچاپ موزه .....1009📌طرح اسکچاپ موزه .....1010📌3 بعدی اسکچاپ : موزه 11📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 12.....المان موزه📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 13📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 14📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 15 (موزه سازه ای)📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 16📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 17📌پاورپوینت درباره اقتصاد کاربردی برای مدیران📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 18📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 19📌پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ📌پاورپوینت اصول گزارش نویسی📌پاروپوینت درباره اکسیژن📌پاورپوینت اصول مدیریت دانش📌اسکچاپ 3 بعدی : موزه 20📌پاورپوینت اصول مهارت های تفکر📌پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی📌پاورپوینت اصول و قواعد بازی گلف
در این پست قصد معرفی فایل پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری را داریم با ما همراه باشید.
رضایت شغلی,رضایت مشتریان,رضایت شغلی کارکنان بیمه,رضایت مشتریان از شرکتهای بیمه,رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان,ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری,پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتری,دانلود نمونه پروپوزال رشته بیمه
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

,دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته بیمه

,ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

,بیان مساله:
,

,,خدمات بیمه­ای با مفهوم رضایت و عدم رضایت بیمه گذار ارتباط تنگاتنگی دارد . فرآیند کلی رضایت مشتری بایدبه منظور بهبود و افزایش روابط استراتژیک آ­ن ، به طور دقیق تحلیل، درك و مدیریت شود(کانجی و وینی[1]،2001 ،12).برای بهبود سطح رضایتمندی مشتریان ضروری است که ابتدا سطح فعلی رضایت مشتریا­ن معین شود یعنی سازمان باید بداند که مشتریان چقدر احساس رضایت می کنند(فسی کوا[2]،2004،ص84).محققانی چون؛ بروك و اسمیت [3]، نشان دادند كه وقتی یك مشتری، خدمات خاصی را می خرد، كاركنان مستقیماً بر درك مشتری از كیفیت تعامل اثر می گذارند.به گونه ای كه یك مشتری ناراضی نه تنها ممكن است برای دریافت خدمت به سازمان های دیگری مراجعه كند، بلكه تجربه ناخوشایندش را نیز با دیگران به اشتراك می گذارد؛ از سویی دیگر، ممكن است در نتیجه یك تعامل با كیفیت میان كاركنان و مشتری، مشتری راضی شده و تجربه خوشایندش را با دیگران به اشتراك بگذارد.(قره چه،دابوییان، 1390 ،ص34).

,

,, در سازمان ها­ی خدماتی نقش نیروی انسانی مخصوصاً كاركنانی كه در تماس مستقیم با مشتریان هستند، برای ارائه خدمت با كیفیت در مقایسه با شركت­ها­ی تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا كه، كاركنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و كیفیت این تعامل متمایز كننده سازمان های برتر از سایر سازمان هاست (نوری،1382،ص45).بعضی از مدیران به علت ناتوانی سعی كردند با توسل به شیوه های قهرآمیز، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان­های خود سركوب كننددر حالی كه تحقیقات نشان داده است سازمان هایی كه در آنها تضاد كمتری وجود د ارد، اغلب در محیط های رقابتی با شكست مو اجه می­شوند؛ چرا كه اعضای چنین سازمان هایی آن چنان متجانس هستندكه برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی كمی دارند یا چنان از وضع موجود راضی هستند كه تصور می كنند به بهبود وضع موجود نیازی ندارنددر حالی كه تعارض به مثابة خون تاز­ه­ای در ر­گ­های سا­زمان های پر تكاپو، پیشرو و توفیق طلب  است و سر و كار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است. براساس مدل نظری كاهن و همكاران[4] ( 1964 ) تجربة نقش ابهام می تواند به واكنشهای متناقض ، احساسات تنش، كاهش اعتماد به نفس و نارضایتی در فرد منجر شود .تعهد كاركنانن برای موفقیت سازمانی معاصر ضروری است. كاركنان دارای تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند

,

,,دلبستگی قوی فرد به سازمان توانائی های انطباقی بهتر و پاسخ­دهی بیشتر به تغییرات در تقاضاهای مشتری را امكا ن­پذیر می سازد، همچنین باعث انطباق با فشارها و اضطرارهای محیطی می شوددر بسیاری از سازمان ها، كاركنان عامل عمده ای را تشكیل می دهند و اثر بخشی، كارآمدی، و عملكرد حرفه ای سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند. اگر سازمان در ایجاد احساسات وفاداری و تعهد در اكثر كاركنانش موفق شود، احتمال بیشتری وجود دارد كه اهدافش برآورده شود و عملكرد كلی آن افزایش یابد( قمری،1390). ازجمله متغیر هایی كه با تعهد سازمانی رابطه دارد، رضایت شغلی استرضایت شغلی به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است كه از ارزیابی، واكنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود رضایت شغلی به لذت بردن از كار،انجام بهتر كار،اشتیاق و شادمانی در خصوص كار ،و پاداش مناسب گرفتن به خاطر تلاش های فرد اشاره می كند.رضایت شغلی چند بعدی است آن شامل چندین بعد مجزا مانند رضایت از دستمزد،فرصت های ارتقا،امنیت شغلی و اهمیت/چالش شغل است)بلوچ،2009،ص67 . ( رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از با نفودترین نگرش ها در مورد كار هستند كه كه در ادبیات كار و سازمان بررسی شده اندتعهد سازمانی به خاطر تمایل به حفظ نیروی كار قوی برای محققان و سازمانها مهم است. محققان و متخصصان به درك عواملی كه تصمیم كاركنان را برای ماندن یا ترك كردن یك سازمان تحت تاثیر قرار میی دهد،شدیدا علاقمند هستند(قره چی به نقل از ویلیامز،2004،ص21). باتوجه به مطالب گفته شده حال سوال این است چه رابطه ای میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریی وجود دارد؟بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری در شرکتهای بیمه شهرستان رشت می پردازیم.

,

,, 

,

,, 

,
,,

,,, 

,,
,,
,,,

,,,,[1] Kanji &Winnie

,,
,,
,,,

,,,,[2] Fecikova

,,
,,
,,,

,,,,[3] Brook & Smith

,,
,,
,,,

,,,,[4] Cohen & et al

,,
,
,واژگان کلیدی:

,تعارض نقش

,ابهام نقش

,رضایت شغلی

,رضایت مشتری

,تعهد درک شده کارکنان

,فهرست مطالب
,1-1)  مقدمه 1
,1-2) بیان مساله 2
,1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 4
,1-4) اهداف تحقیق 5
,1-5) سوالات تحقیق 6
,1-6)  چهارچوب نظری تحقیق 7
,1-7) فرضیه های تحقیق 7
,1-8-1)تعاریف نظری متغیرها 8
,1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها 8
,1-9) قلمروتحقیق 10
,3-1) مقدمه
,3-2) فرایند اجرای تحقیق
,3-3) روش تحقیق
,3-4-1) جامعه آماری و روش نمونه گیری
,3-4-2)  حجم نمونه
,3-5) ابزار گردآوری داده ها
,3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
,3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
,منابع
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود