بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر

مطالب دیگر:
📜مبانی نظری معنادرمانی📜مبانی نظری معلم خوب و موفق📜مبانی نظری مفهوم تقاضای نیروی کار و تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان📜مبانی نظری نارسایی شناختی📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی📜مبانی نظری رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، خصوصیات آموزشی، تربیتی، رسانه های اجتماعی و یادگیری📜مبانی نظری وپیشینه مواد مخدر و سبکهای حل مسئله📜مبانی نظری بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای، یادگیری دروس از بازی ها📜مبانی نظری وپیشینه ناهنجاری مادرزادی📜مبانی نظری چربی ها و روغن ها در تغذیه طیور، روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ماهی، سیستم ایمنی طیور📜اختلالات خلقی، اضطرابی، تفکر و روانی در روانشناسی،📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیها ونظریات شخصیت وسلامت روان📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی،تعهدکارکنان سازمان📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش هیجانی📜مبانی نظری هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان‌📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی📜مبانی نظری یادگیری ،خواندو ونوشتن📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری از دیدگاه های مختلف روانشناسی📜مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندی
در این پست قصد معرفی فایل بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر را داریم با ما همراه باشید.
عنصر معنوی قتل,عنصر روانی قتل,قتل بدون سبق تصمیم,قتل عمدی و قتل غیرعمدی,قتل عمدی توأم با سبق تصمیم,عنصر معنوی قتل در حقوق ایران,عنصر معنوی قتل در حقوق مصر,مقایسه عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مصر
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

,

,چکیده
,عنصرروانی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است که در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به کار می رود عنصرروانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتکاب و خطای کیفری است، لیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت کیفری نیز می باشد.
,در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر روانی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده که بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده ، علیرغم آنکه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر روانی جرم می باشد. لیکن مقنن به منظور حمایت کیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفکیک انواع قتل بر حسب عنصرروانی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده، به نحوی که مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.
,کلیدواژه ها:

,عنصر روانی

,قتل بدون سبق تصمیم

,قتل عمدی و قتل غیرعمدی

,قتل عمدی توأم با سبق تصمیم

,فهرست مطالب

,بررسی عنصر روانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر

,چکیده
,کلیدواژه ها
,مقدمه

, معنای لغوی عنصر روانی

,انواع جرم قتل بر مبنای عنصر روانی در حقوق موضوعه ایران

,انواع جرم قتل بر مبنای عنصر روانی در حقوق موضوعه مصر

,ركن معنوی قتل عمدی

,مقایسه بند الف ماده 206 ق.م.ا با حقوق مصر

,مقایسه بندب ماده 206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر

, مقایسه بندج ماده 206 ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر

,ركن معنوی قتل شبه عمد

,وجه اشتراك و افتراق بندب ماده 295 با بندب ماده 206 ق.م.ا

,قتل در حكم شبه عمد

,ركن معنوی قتل خطای محض

, قتل به منزله خطای محض

, تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض

,قتل غیر عمد

,عنصرروانی قتل در منازعه

,نتیجه‌گیری
,منابع
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود